Sloga Podravska Trgovina Facebook
Rotator-01
Rotator-02
Rotator-03
Rotator-04
Podravska kuponijada

U Slogu svaki dan iznova jer te vodi na ljetovanje snova

U suradnji sa Podravskim mlinom i Anamariom Sloga Podravska trgovina Vas opet nagrađuje!

Pravo sudjelovanja imaju svi kupci koji u razdoblju od 15.04.2016 do 15.06.2016. u

bilo kojoj prodavaonici Sloge Podravske Trgovine ostvare kupovinu sa uvjetom:

na računu mora biti jedan (od odabranih) proizvoda proizvođača Anamarija Company d.o.o.,

te jedan (bilo koji) proizvod proizvođača Podravski mlin d.o.o.

Kupci na poleđini fotokopije računa čitko ispisuju: ime, prezime, adresu i telefon, te račun ubacuju u kutiju za nagradno izvlačenje.

Popis proizvoda koji sudjeluju u nagradnoj igri.

Izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se 21.06.2016. u Đurđevcu u 10:00 sati.

SPONZORI: PODRAVSKI MLIN i ANAMARIA COMPANY

Pravilnik nagradne igre (.pdf): Pravilnik nagradne igre

Dobitnici nagradne igre (.pdf): Dobitnici nagradne igre

Nagradna igra