Sloga Podravska Trgovina Facebook
Rotator-01
Rotator-02
Rotator-03
Rotator-04
Podravska kuponijada

Kupnjom u Slogi svaki dan ostvari svoj ljetni san

U suradnji sa Podravskim mlinom i pivovarom Carlsberg Sloga Podravska trgovina Vas nagrađuje!
 

Pravo sudjelovanja imaju svi kupci koji u razdoblju od 16.06.2017 do 16.07.2017. u bilo kojoj prodavaonici Sloge Podravske trgovine ostvare kupovinu sa uvjetom:

na računu mora biti jedan (bilo koji) proizvod Podravskog mlina zajedno sa minimalno 2L bilo kojih proizvoda marke pivo Pan na istom računu.

Kupci na poleđini fotokopije računa čitko ispisuju: ime, prezime, adresu i telefon, te račun ubacuju u kutiju za nagradno izvlačenje.

Nagrade: 1x 7 dana ljetovanja u apartmanu Zelena Punta 3, otok Ugljan, 5x poklon paketa Podravskog mlina, 5x poklon paketa pive Pan.

Izvlačenje dobitnika nagradne igre održat će se 19.07.2017. u upravi Sloge Podravske trgovine u Đurđevcu u 12:00 sati.
 

SPONZORI: PODRAVSKI MLIN i CARLSBERG
 

Pravilnik nagradne igre: Pravilnik nagradne igre

Dobitnici nagradne igre: Dobitnici nagradne igre

Nagradna igra